[English]

Dewis prosiect

Edrychwch ar y disgrifiadau prosiect oddi isod ac ymgynghorwch gyda'r sawl sy'n goruchwylio i gael rhagor o wybodaeth.

ffurflen ddewis: bl. 3 bl. 4
dyddiad cyflwyno Wed 3 Oct 2pm

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa brosiectau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, dewiswch eich hoff bedwar gan ddefnyddio'r ffurflen dewis prosiectau ar-lein erbyn y dyddiad cyflwyno a ddangosir yn y tabl ar y dudalen trosolwg. Mae'n rhaid i'ch dewis gynnwys prosiectau gan o leiaf tri goruchwylydd gwahanol. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer dewisiadau pawb tra'n cadw'r baich y gwaith goruchwylio yn gytbwys rhwng y staff. Mae penderfyniad y cydlynydd modiwl ar y dyraniad prosiect yn derfynol.

Mae'r disgrifiadau prosiect drwy y dolenni yn y rhestr isod yn nodi'r testun, goruchwylydd a natur y prosiect (arbrofol, cyfrifiadurol, damcaniaethol ...). Mae pob prosiect ar agor i bob myfyriwr, ond gall y goruchwylydd osod canllawiau yn nodi a yw'r prosiect yn addas ar gyfer cynllun gradd neilltuol neu gynllun gradd gyfun. Mae'r holl brosiectau ar gael i fyfyrwyr 3edd blwyddyn i'w dewis, ond os yw prosiect yn addas ar gyfer myfyrwyr 4edd blwyddyn, mae yna adran ychwanegol yn egluro beth a ddisgwylir myfyriwr 4edd flwyddyn ei wneud yn ychwanegol i nod grŵp 3edd blwyddyn. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys agweddau mwy heriol neu anodd o'r prosiect, nid dim ond prosesu mwy o ddata.

Mae'r adran newydd-deb yn rhoi syniad o ba mor benagored yw prosiect. Bydd prosiect ymchwil newydd yn fwy heriol ond hefyd yn rhoi'r teimlad o fod yn fwy gwerth chweil, gan efallai y byddwch y person cyntaf i gyfrannu at ddarganfyddiad newydd. Mae yna adran am gerrig milltir y prosiect a deilliannau ar gyfer mesur eich cynnydd. Mae'r rhain yn dargedau sy'n benodol i'r prosiect, y bydd y goruchwylydd yn eu nodi er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'r dyddiadau cyflwyno ar gyfer y cydrannau a asesir yn cael eu gweithredu yn annibynnol o'r rhain. Bwriad y cyfeiriadau ar y gwaelod yw rhoi cefndir a syniadau cychwynnol ar gyfer eich ymchwil chi i'r llenyddiaeth.

Rhestr Prosiect

The project list is being updated over the summer. More projects will be added to the list over the next few weeks. The list will be complete by mid September.

Ar hyn o bryd yn dangos: addas i Flwyddyn 3 a Blwyddyn 4

Newid y rhestr gynnwys:  [addas i Flwyddyn 3 yn unig]  [addas i Flwyddyn 3 a Blwyddyn 4]  [holl prosiectau]  [lwythiadau diweddaraf]

Cliciwch ar deitl y prosiect i weld disgrifiad llawn o'r prosiect.

llawn cyfun arbr offer data meddalw. damcan. testun goruchwylydd teitl arwaith
XXXXspaceTony CookA Reflective Pin Hole Telescope
XXXXotherTony CookCardigan Bay Wave Height Measuremnets Using a Telescope
XXXmaterTony CookCosmic Ray Detections with CCD Cameras
XXXXmaterTony CookEfficient Drying of Clothes on Washing Lines
XXXXmaterTony CookFeasibility of Cymatics to Sort Spacecraft Soil Samples
XXXXspaceTony CookLunar Impact Flash Observations
XXXXspaceTony CookLunar Occultations of Binary Stars
XXXXspaceTony CookNASA LROC Imagery - Change Detection on the Lunar Surface
XXXXspaceTony CookOptical SETI
XXXXmaterTony CookOrb Photography of Dust Particles
XXXmaterTony CookString Telephone Experiments
XXXXspaceTony CookTransient Lunar Phenomena
XXXXspaceTony CookTransient Lunar Phenomenon Detection Techniques
XXXXspaceBalázs PintérBell’s Spaceship Paradox
XXXXspaceBalázs PintérEffects of Solar Weather on the Earth's Magnetosphere
XXXXspaceBalázs PintérRelativistic Doppler Effects
XXXspaceBalázs PintérRevisiting the Twin Paradox of Special Relativity
XXXXspaceBalázs PintérThe Lock and Key Paradox of Special Relativity
XXXXspaceBalázs PintérTracking a Sunspot
XXXXspaceBalázs PintérVisual Appearance of Fast-Moving Objects
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulation of C60 and Fullerene derivatives
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulation of Chiral Molecules
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulations of Organic Semiconductors
XXXXmaterChris FinlaysonOptical Properties of Polymer Opal Thin-films
XXXmaterChris FinlaysonSmall molecule semiconductors; experiment and theory
XXXXmaterAndrew EvansAnalysis of minerals and pigments for heritage science
XXXmaterAndrew EvansElectrical characteristics of semiconductor diodes: measurement and modelling.
XXXmaterAndrew EvansElectron emission from semiconductor surfaces
XXXmaterAndrew EvansElectronic and optical properties of graphene
XXXmaterAndrew EvansMeasuring strain and colour in diamonds
XXXXmaterAndrew EvansOptical properties of nanoparticles
XXXXmaterAndrew EvansOptical properties of synthetic diamond
XXXXmaterAndrew EvansSpectroscopy of ultrathin films
XXXXmaterAndrew EvansSurface enhanced Raman spectroscopy
XXXXmaterDave LangstaffAnalysis of wobbling drop video data
XXXXmaterDave LangstaffDetection and remediation of hot pixel events
XXXXmaterDave LangstaffOscillating chemical reactions
XXXXmaterEdwin FlikkemaBouncing billiard balls: modelling the dynamics of hard sphere systems
XXXXmaterEdwin FlikkemaGraph based sampling of fully-coordinated geometries of clusters of network-forming materials
XXXXmaterEdwin FlikkemaHow to avoid getting stuck: using Parallel Tempering to simulate systems at low temperature
XXXXmaterEdwin FlikkemaKnots, links, rings and other things: simulating topological interaction in polymer systems
XXXXmaterEdwin FlikkemaSnakes on a lattice: using Wang-Landau sampling to study a simple polymer model
XXXXmaterEdwin FlikkemaThe Ising magnet: a simple model for phase transitions
XXXXotherHeather McCreadieAccessing 'ancient' data - Australian Sites
XXXXspaceHeather McCreadieAnalysis of a geomagnetic Storm
XXXXspaceHeather McCreadieEnergy transfer during geomagnetic sudden commencement events
XXXXspaceHeather McCreadieMapping the Sq current system
XXXXspaceHeather McCreadieWhat is the definition of geomagnetic quiet time?
XXXXotherHeather McCreadieWhat's in a geomagnetic measurement?
XXXXspaceHeather McCreadieWhy do we need all of the geomagnetic indices?
XXXXspaceHuw MorganA large statistical study of solar active region mass/temperatures from 2010-2016
XXXXspaceHuw MorganAutomated detection and classification of filaments/coronal holes in solar EUV images
XXspaceHuw MorganRobotic Solar Telescopes
XXXXspaceHuw MorganSpace Weather forecasting: Predicting the occurrence of large eruptions from solar active regions
XXXXspaceHuw MorganThe Effect of the Earths Atmosphere on Solar Radiation
XXXXspaceHuw MorganWhat's hot and what's not: a multi-wavelength study of the Sun
XXXXqitJukka KiukasReading information from a noisy quantum bit
XXXXmaterMaire GormanQuantum Chemistry Calculations for BeCl, MgCl and CaCl.
XXXXspaceMaire GormanSearch for MgF and CaF in astronomical settings & possible laser cooling applications
XXXXspaceMaire GormanSearch for the GeO and SnO molecules in space
XXXXmaterMaire GormanWhat's that smell? Molecular spectroscopy of nasty gases emitted from volcanoes
XXXXmaterRudi WinterBubble raft model of mechanical stress in granular crystalline materials
XXXmaterRudi WinterControlling film deposition via viscosity
XXXmaterRudi WinterFilm deposition under the microscope
XXXmaterRudi WinterImpact resistance of non-Newtonian fluids
XXXmaterRudi WinterPhotoelasticity: visualising strain in polymer films
XXXmaterRudi WinterQuantitative imaging of polymer blend films
XXXXotherTom KnightAutomatic identification and Analysis of Moving Objects
XXXXmaterTom KnightFeature Parameterisation for Grazing Incidence X-Ray Scattering
XXXXmaterTom KnightFeature Spatial Analysis of Data from Atomic Force Microscopy
XXXotherTom KnightParametrising Transient Phenomena From Image Sequences
XXXXspaceTom KnightParametrising Transient Sunspot Properties
XXXXmaterTom KnightSpherical Display Prototype
XXXspaceXing Li Non-linear Alfven waves
XXXspaceXing LiMinor ions in the fast and slow solar wind
XXspaceXing LiMulti-spacecraft data analysis of plasma turbulence
XXXXspaceXing LiObservational study of MHD waves in the solar corona
XXXspaceXing LiRotational motions of solar filaments/prominences
XXspaceXing LiStreamer waves
XXXspaceXing LiTwisting a magnetic tube: filament eruption and coronal mass ejections
XXXXspaceYoura TaroyanAbsolute and Convective Instabilities
XXXspaceYoura TaroyanHydrodynamic properties of the solar wind

 [bl.3 yn unig]  [ar gyfer bl.3 a 4]  [pawb]  [diweddaraf] (ar hyn o bryd mae 82 prosiect ar gael)