[English]

Dewis prosiect

Edrychwch ar y disgrifiadau prosiect oddi isod ac ymgynghorwch gyda'r sawl sy'n goruchwylio i gael rhagor o wybodaeth.

ffurflen ddewis: bl. 3 bl. 4
dyddiad cyflwyno Wed 3 Oct 2pm

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa brosiectau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, dewiswch eich hoff bedwar gan ddefnyddio'r ffurflen dewis prosiectau ar-lein erbyn y dyddiad cyflwyno a ddangosir yn y tabl ar y dudalen trosolwg. Mae'n rhaid i'ch dewis gynnwys prosiectau gan o leiaf tri goruchwylydd gwahanol. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer dewisiadau pawb tra'n cadw'r baich y gwaith goruchwylio yn gytbwys rhwng y staff. Mae penderfyniad y cydlynydd modiwl ar y dyraniad prosiect yn derfynol.

Mae'r disgrifiadau prosiect drwy y dolenni yn y rhestr isod yn nodi'r testun, goruchwylydd a natur y prosiect (arbrofol, cyfrifiadurol, damcaniaethol ...). Mae pob prosiect ar agor i bob myfyriwr, ond gall y goruchwylydd osod canllawiau yn nodi a yw'r prosiect yn addas ar gyfer cynllun gradd neilltuol neu gynllun gradd gyfun. Mae'r holl brosiectau ar gael i fyfyrwyr 3edd blwyddyn i'w dewis, ond os yw prosiect yn addas ar gyfer myfyrwyr 4edd blwyddyn, mae yna adran ychwanegol yn egluro beth a ddisgwylir myfyriwr 4edd flwyddyn ei wneud yn ychwanegol i nod grŵp 3edd blwyddyn. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys agweddau mwy heriol neu anodd o'r prosiect, nid dim ond prosesu mwy o ddata.

Mae'r adran newydd-deb yn rhoi syniad o ba mor benagored yw prosiect. Bydd prosiect ymchwil newydd yn fwy heriol ond hefyd yn rhoi'r teimlad o fod yn fwy gwerth chweil, gan efallai y byddwch y person cyntaf i gyfrannu at ddarganfyddiad newydd. Mae yna adran am gerrig milltir y prosiect a deilliannau ar gyfer mesur eich cynnydd. Mae'r rhain yn dargedau sy'n benodol i'r prosiect, y bydd y goruchwylydd yn eu nodi er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'r dyddiadau cyflwyno ar gyfer y cydrannau a asesir yn cael eu gweithredu yn annibynnol o'r rhain. Bwriad y cyfeiriadau ar y gwaelod yw rhoi cefndir a syniadau cychwynnol ar gyfer eich ymchwil chi i'r llenyddiaeth.

Rhestr Prosiect

The project list is being updated over the summer. More projects will be added to the list over the next few weeks. The list will be complete by mid September.

Ar hyn o bryd yn dangos: addas i Flwyddyn 3 yn unig

Newid y rhestr gynnwys:  [addas i Flwyddyn 3 yn unig]  [addas i Flwyddyn 3 a Blwyddyn 4]  [holl prosiectau]  [lwythiadau diweddaraf]

Cliciwch ar deitl y prosiect i weld disgrifiad llawn o'r prosiect.

llawn cyfun arbr offer data meddalw. damcan. testun goruchwylydd teitl arwaith
XXXXmaterAdil MughalPacking soft spheres in tubes
XXXXmaterTony CookInscription/Impression Reading on Archaeological Artefacts and Manuscripts
XXXspaceTony CookLunar Polarimetry
XXXXspaceTony CookPhysics of a Collimator Telescope
XXXXotherTony CookSea Surface Characteristic Monitoring Using A Robotic Telescope
XXXXmaterChris FinlaysonTesting of Silicon Solar Cell Modules
XXXmaterDave LangstaffBuilding a static light scattering instrument
XXXmaterDave LangstaffDesign, construction and calibration of a low-cost spectrometer
XXXmaterDave LangstaffDetermination of Ice volume by capacitance measurement
XXXXspaceDave LangstaffSunspot tracking using ImageJ and Python
XXXspaceHeather McCreadieExamination of the Dst Index.
XXXXspaceMaire GormanCalculation of line lists for OH+ and OH-
XXXXspaceMaire GormanExoplanets: there are planets, habitable planets and statistics
XXXotherMaire GormanStudy of misunderstandings of physics concepts
XXXXmaterRudi WinterDispersion and segregation of suspensions
XXXXmaterRudi WinterMud, glorious mud - sedimentation dynamics
XXXXotherEleri PryseApplication of modern technology to complement secondary-school Physics studies
XXXotherEleri PryseExperimental Tomography
XXXXotherEleri PryseExperiments and Demonstrations to complement A level Physics studies
XXXspaceEleri PryseSimulation of radio-wave propagation using ultrasound
XXXXspaceEleri PryseSolar wind conditions driving geomagnetic activity

 [bl.3 yn unig]  [ar gyfer bl.3 a 4]  [pawb]  [diweddaraf] (ar hyn o bryd mae 21 prosiect ar gael)