[English]

Dewis prosiect

Edrychwch ar y disgrifiadau prosiect oddi isod ac ymgynghorwch gyda'r sawl sy'n goruchwylio i gael rhagor o wybodaeth.

ffurflen ddewis: bl. 3 bl. 4
dyddiad cyflwyno Wed 3 Oct 2pm

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa brosiectau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, dewiswch eich hoff bedwar gan ddefnyddio'r ffurflen dewis prosiectau ar-lein erbyn y dyddiad cyflwyno a ddangosir yn y tabl ar y dudalen trosolwg. Mae'n rhaid i'ch dewis gynnwys prosiectau gan o leiaf tri goruchwylydd gwahanol. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer dewisiadau pawb tra'n cadw'r baich y gwaith goruchwylio yn gytbwys rhwng y staff. Mae penderfyniad y cydlynydd modiwl ar y dyraniad prosiect yn derfynol.

Mae'r disgrifiadau prosiect drwy y dolenni yn y rhestr isod yn nodi'r testun, goruchwylydd a natur y prosiect (arbrofol, cyfrifiadurol, damcaniaethol ...). Mae pob prosiect ar agor i bob myfyriwr, ond gall y goruchwylydd osod canllawiau yn nodi a yw'r prosiect yn addas ar gyfer cynllun gradd neilltuol neu gynllun gradd gyfun. Mae'r holl brosiectau ar gael i fyfyrwyr 3edd blwyddyn i'w dewis, ond os yw prosiect yn addas ar gyfer myfyrwyr 4edd blwyddyn, mae yna adran ychwanegol yn egluro beth a ddisgwylir myfyriwr 4edd flwyddyn ei wneud yn ychwanegol i nod grŵp 3edd blwyddyn. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys agweddau mwy heriol neu anodd o'r prosiect, nid dim ond prosesu mwy o ddata.

Mae'r adran newydd-deb yn rhoi syniad o ba mor benagored yw prosiect. Bydd prosiect ymchwil newydd yn fwy heriol ond hefyd yn rhoi'r teimlad o fod yn fwy gwerth chweil, gan efallai y byddwch y person cyntaf i gyfrannu at ddarganfyddiad newydd. Mae yna adran am gerrig milltir y prosiect a deilliannau ar gyfer mesur eich cynnydd. Mae'r rhain yn dargedau sy'n benodol i'r prosiect, y bydd y goruchwylydd yn eu nodi er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'r dyddiadau cyflwyno ar gyfer y cydrannau a asesir yn cael eu gweithredu yn annibynnol o'r rhain. Bwriad y cyfeiriadau ar y gwaelod yw rhoi cefndir a syniadau cychwynnol ar gyfer eich ymchwil chi i'r llenyddiaeth.

Rhestr Prosiect

The project list is being updated over the summer. More projects will be added to the list over the next few weeks. The list will be complete by mid September.

Ar hyn o bryd yn dangos: holl prosiectau, uwch lwythiadau diweddaraf

Newid y rhestr gynnwys:  [addas i Flwyddyn 3 yn unig]  [addas i Flwyddyn 3 a Blwyddyn 4]  [holl prosiectau]  [lwythiadau diweddaraf]

Cliciwch ar deitl y prosiect i weld disgrifiad llawn o'r prosiect.

llawn cyfun arbr offer data meddalw. damcan. testun goruchwylydd teitl arwaith
XXXXmaterDave LangstaffDetection and remediation of hot pixel events
XXXspaceYoura TaroyanHydrodynamic properties of the solar wind
XXXXmaterAndrew EvansSpectroscopy of ultrathin films
XXXmaterAndrew EvansElectronic and optical properties of graphene
XXXXmaterAndrew EvansAnalysis of minerals and pigments for heritage science
XXXXmaterAndrew EvansSurface enhanced Raman spectroscopy
XXXXmaterAndrew EvansOptical properties of nanoparticles
XXXXspaceXing LiObservational study of MHD waves in the solar corona
XXXXmaterAndrew EvansOptical properties of synthetic diamond
XXXXmaterTom KnightSpherical Display Prototype
XXspaceXing LiStreamer waves
XXspaceXing LiMulti-spacecraft data analysis of plasma turbulence
XXXotherTom KnightParametrising Transient Phenomena From Image Sequences
XXXXspaceTom KnightParametrising Transient Sunspot Properties
XXXmaterRudi WinterQuantitative imaging of polymer blend films
XXXXmaterRudi WinterBubble raft model of mechanical stress in granular crystalline materials
XXXotherMaire GormanStudy of misunderstandings of physics concepts
XXXspaceXing LiTwisting a magnetic tube: filament eruption and coronal mass ejections
XXXspaceXing LiRotational motions of solar filaments/prominences
XXXspaceXing LiMinor ions in the fast and slow solar wind
XXXXspaceHeather McCreadieAnalysis of a geomagnetic Storm
XXXspaceHeather McCreadieExamination of the Dst Index.
XXXmaterRudi WinterControlling film deposition via viscosity
XXXXmaterRudi WinterMud, glorious mud - sedimentation dynamics
XXXXmaterRudi WinterDispersion and segregation of suspensions
XXXspaceXing Li Non-linear Alfven waves
XXXXspaceMaire GormanExoplanets: there are planets, habitable planets and statistics
XXXXotherTom KnightAutomatic identification and Analysis of Moving Objects
XXXXmaterTom KnightFeature Spatial Analysis of Data from Atomic Force Microscopy
XXXXmaterAdil MughalPacking soft spheres in tubes
XXXXspaceHeather McCreadieEnergy transfer during geomagnetic sudden commencement events
XXXXspaceHeather McCreadieWhy do we need all of the geomagnetic indices?
XXXXspaceHeather McCreadieMapping the Sq current system
XXXXspaceHeather McCreadieWhat is the definition of geomagnetic quiet time?
XXXXotherHeather McCreadieWhat's in a geomagnetic measurement?
XXXXotherHeather McCreadieAccessing 'ancient' data - Australian Sites
XXXXmaterEdwin FlikkemaHow to avoid getting stuck: using Parallel Tempering to simulate systems at low temperature
XXXmaterAndrew EvansElectron emission from semiconductor surfaces
XXXmaterAndrew EvansMeasuring strain and colour in diamonds
XXXmaterAndrew EvansElectrical characteristics of semiconductor diodes: measurement and modelling.
XXXXspaceHuw MorganWhat's hot and what's not: a multi-wavelength study of the Sun
XXspaceHuw MorganRobotic Solar Telescopes
XXXXspaceHuw MorganThe Effect of the Earths Atmosphere on Solar Radiation
XXXXspaceHuw MorganAutomated detection and classification of filaments/coronal holes in solar EUV images
XXXXspaceHuw MorganSpace Weather forecasting: Predicting the occurrence of large eruptions from solar active regions
XXXXspaceHuw MorganA large statistical study of solar active region mass/temperatures from 2010-2016
XXXspaceTony CookLunar Polarimetry
XXXXspaceTony CookPhysics of a Collimator Telescope
XXXXspaceBalázs PintérEffects of Solar Weather on the Earth's Magnetosphere
XXXXspaceTony CookOptical SETI
XXXXmaterTony CookMechanoluminescence Produced from Rock Particles in a Kitchen Blender
XXXXspaceTony CookLunar Impact Flash Observations
XXXotherEleri PryseExperimental Tomography
XXXXotherEleri PryseExperiments and Demonstrations to complement A level Physics studies
XXXXotherEleri PryseApplication of modern technology to complement secondary-school Physics studies
XXXspaceEleri PryseSimulation of radio-wave propagation using ultrasound
XXXXspaceEleri PryseSolar wind conditions driving geomagnetic activity
XXXXspaceBalázs PintérVisual Appearance of Fast-Moving Objects
XXXXspaceBalázs PintérRelativistic Doppler Effects
XXXXspaceBalázs PintérThe Lock and Key Paradox of Special Relativity
XXXXspaceBalázs PintérBell’s Spaceship Paradox
XXXspaceBalázs PintérRevisiting the Twin Paradox of Special Relativity
XXXXmaterDave LangstaffAnalysis of wobbling drop video data
XXXmaterDave LangstaffBuilding a static light scattering instrument
XXXXspaceDave LangstaffSunspot tracking using ImageJ and Python
XXXmaterDave LangstaffDetermination of Ice volume by capacitance measurement
XXXmaterDave LangstaffDesign, construction and calibration of a low-cost spectrometer
XXXXmaterDave LangstaffOscillating chemical reactions
XXXXspaceTony CookNASA LROC Imagery - Change Detection on the Lunar Surface
XXXXmaterTony CookEfficient Drying of Clothes on Washing Lines
XXXXspaceTony CookA Reflective Pin Hole Telescope
XXXXmaterMaire GormanWhat's that smell? Molecular spectroscopy of nasty gases emitted from volcanoes
XXXXmaterMaire GormanQuantum Chemistry Calculations for BeCl, MgCl and CaCl.
XXXmaterRudi WinterFilm deposition under the microscope
XXXXmaterTom KnightFeature Parameterisation for Grazing Incidence X-Ray Scattering
XXXXspaceYoura TaroyanAbsolute and Convective Instabilities
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulation of Chiral Molecules
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulation of C60 and Fullerene derivatives
XXXXmaterChris FinlaysonOptical Properties of Polymer Opal Thin-films
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulations of Organic Semiconductors
XXXXmaterEdwin FlikkemaThe Ising magnet: a simple model for phase transitions
XXXXspaceTony CookLunar Occultations of Binary Stars
XXXXspaceTony CookTransient Lunar Phenomena
XXXXspaceTony CookTransient Lunar Phenomenon Detection Techniques
XXXXmaterTony CookInscription/Impression Reading on Archaeological Artefacts and Manuscripts
XXXXotherTony CookCardigan Bay Wave Height Measuremnets Using a Telescope
XXXXotherTony CookSea Surface Characteristic Monitoring Using A Robotic Telescope
XXXmaterTony CookCosmic Ray Detections with CCD Cameras
XXXXqitJukka KiukasReading information from a noisy quantum bit
XXXXmaterEdwin FlikkemaGraph based sampling of fully-coordinated geometries of clusters of network-forming materials
XXXmaterTony CookString Telephone Experiments
XXXmaterChris FinlaysonSmall molecule semiconductors; experiment and theory
XXXXspaceBalázs PintérTracking a Sunspot
XXXXmaterTony CookFeasibility of Cymatics to Sort Spacecraft Soil Samples
XXXXmaterTony CookOrb Photography of Dust Particles
XXXXspaceMaire GormanSearch for the GeO and SnO molecules in space
XXXXspaceMaire GormanSearch for MgF and CaF in astronomical settings & possible laser cooling applications
XXXXmaterEdwin FlikkemaBouncing billiard balls: modelling the dynamics of hard sphere systems
XXXXmaterEdwin FlikkemaKnots, links, rings and other things: simulating topological interaction in polymer systems
XXXXmaterEdwin FlikkemaSnakes on a lattice: using Wang-Landau sampling to study a simple polymer model
XXXXspaceMaire GormanCalculation of line lists for OH+ and OH-
XXXmaterRudi WinterPhotoelasticity: visualising strain in polymer films
XXXmaterRudi WinterImpact resistance of non-Newtonian fluids
XXXXmaterChris FinlaysonTesting of Silicon Solar Cell Modules

 [bl.3 yn unig]  [ar gyfer bl.3 a 4]  [pawb]  [diweddaraf] (ar hyn o bryd mae 104 prosiect ar gael)