[English]

Prosiectau Ffiseg ar gyfer myfyrwyr bl.3 a bl.4


Rhestr prosiectau

Dewis prosiect

Edrychwch ar y disgrifiadau prosiect oddi isod ac ymgynghorwch gyda'r sawl sy'n goruchwylio i gael rhagor o wybodaeth.

ffurflen ddewis: bl. 3 bl. 4
dyddiad cyflwyno Wed 30 Sep 2pm

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa brosiectau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, dewiswch eich hoff bedwar gan ddefnyddio'r ffurflen dewis prosiectau ar-lein erbyn y dyddiad cyflwyno a ddangosir yn y tabl ar y dudalen trosolwg. Mae'n rhaid i'ch dewis gynnwys prosiectau gan o leiaf tri goruchwylydd gwahanol. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer dewisiadau pawb tra'n cadw'r baich y gwaith goruchwylio yn gytbwys rhwng y staff. Mae penderfyniad y cydlynydd modiwl ar y dyraniad prosiect yn derfynol.

Mae'r disgrifiadau prosiect drwy y dolenni yn y rhestr isod yn nodi'r testun, goruchwylydd a natur y prosiect (arbrofol, cyfrifiadurol, damcaniaethol ...). Mae pob prosiect ar agor i bob myfyriwr, ond gall y goruchwylydd osod canllawiau yn nodi a yw'r prosiect yn addas ar gyfer cynllun gradd neilltuol neu gynllun gradd gyfun. Mae'r holl brosiectau ar gael i fyfyrwyr 3edd blwyddyn i'w dewis, ond os yw prosiect yn addas ar gyfer myfyrwyr 4edd blwyddyn, mae yna adran ychwanegol yn egluro beth a ddisgwylir myfyriwr 4edd flwyddyn ei wneud yn ychwanegol i nod grŵp 3edd blwyddyn. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys agweddau mwy heriol neu anodd o'r prosiect, nid dim ond prosesu mwy o ddata.

Mae'r adran newydd-deb yn rhoi syniad o ba mor benagored yw prosiect. Bydd prosiect ymchwil newydd yn fwy heriol ond hefyd yn rhoi'r teimlad o fod yn fwy gwerth chweil, gan efallai y byddwch y person cyntaf i gyfrannu at ddarganfyddiad newydd. Mae yna adran am gerrig milltir y prosiect a deilliannau ar gyfer mesur eich cynnydd. Mae'r rhain yn dargedau sy'n benodol i'r prosiect, y bydd y goruchwylydd yn eu nodi er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'r dyddiadau cyflwyno ar gyfer y cydrannau a asesir yn cael eu gweithredu yn annibynnol o'r rhain. Bwriad y cyfeiriadau ar y gwaelod yw rhoi cefndir a syniadau cychwynnol ar gyfer eich ymchwil chi i'r llenyddiaeth.

Rhestr Prosiect

Constrain list

Suitable for Y4:

Recommended for: full-time physicists   joint students

Broad topical areas: Materials & devices   Sun, stars, planets, space   Quantum information   Other

Nature of project: experimental   instrumentation   data analysis   software   theory

Ar hyn o bryd mae 129 prosiect ar gael sydd gyda'r nodweddion a ddewiswyd.

Cliciwch ar deitl y prosiect i weld disgrifiad llawn o'r prosiect.

teitl arwaith goruchwylydd
Dispersion and segregation of suspensionsRudi Winter
Film deposition under the microscopeRudi Winter
From face coverings to control rods - modelling criticalityRudi Winter
Gerbils, batteries and infection clusters - modelling percolationRudi Winter
Mud, glorious mud - sedimentation dynamicsRudi Winter
Rainbows and glories - atmospheric scattering processesRudi Winter
Two-dimensional flow in granular mediaRudi Winter
Wakeing up to wind powerRudi Winter
Contact angle image analysis for the determination of surface free energyJohn Tomes
Contact angle instrumentation and the measurement of surface free energyJohn Tomes
Oil detection for environmental protectionJohn Tomes
Graphene-based Antenna Design for Smart WearablesSyeda Fizzah Jilani
Terahertz Antenna Design for Biomedical ApplicationsSyeda Fizzah Jilani
Amplification or attenuation?Youra Taroyan
Astrophysical jetsYoura Taroyan
Convection in starsYoura Taroyan
Diffusion of Alfven wavesYoura Taroyan
Shock wavesYoura Taroyan
Theory of magnetic reconnectionYoura Taroyan
TsunamisYoura Taroyan
Wave detection in the solar atmosphere with Hinode/EISYoura Taroyan
Non-linear Alfven wavesXing Li
Einstein ring -- gravitational lensingXing Li
Motion of stars near a supermassive black hole (Sagittarius A*)Xing Li
Multi-spacecraft data analysis of plasma turbulenceXing Li
Observational study of MHD waves in the solar coronaXing Li
Rotational motions of solar filaments/prominencesXing Li
Twisting a magnetic tube: filament eruption and coronal mass ejectionsXing Li
Wind from the Sun or other starsXing Li
Analysis of geomagnetic storm eventsHeather McCreadie
Determination of the Sq current systemHeather McCreadie
Digital images of dataHeather McCreadie
Energy transfer during geomagnetic sudden commencement eventsHeather McCreadie
Examination of the definition of geomagnetic quiet timeHeather McCreadie
Examination of the Dst IndexHeather McCreadie
Mapping the Sq current systemHeather McCreadie
Statistical analysis of yearly variation in the equatorial electrojetHeather McCreadie
The geomagnetic field of an equatorial stationHeather McCreadie
The nuances of each Geomagnetic IndexHeather McCreadie
Weathering of a substormHeather McCreadie
What's in a geomagnetic measurement?Heather McCreadie
Calibration of imaging detectorsMatt Gunn
Optical TestingMatt Gunn
Radiation dose dependent Infrared Photoluminescence of FeldsparMatt Gunn
Application of modern technology to complement secondary-school Physics studiesEleri Pryse
Experimental TomographyEleri Pryse
Experiments and Demonstrations to complement A level Physics studiesEleri Pryse
Simulation of ionospheric radio-wave propagationEleri Pryse
Solar wind conditions driving geomagnetic activityEleri Pryse
Tomography - a theoretical studyEleri Pryse
Analysis of wobbling drop video dataDave Langstaff
Design, construction and calibration of a low-cost spectrometerDave Langstaff
Detection and remediation of hot pixel eventsDave Langstaff
Flue gas analysis probeDave Langstaff
Oscillating chemical reactionsDave Langstaff
Sunspot tracking using ImageJ and PythonDave Langstaff
Wearable accelerometerDave Langstaff
Chemistry of the Interstellar MediumMaire Gorman
Generation of molecular line lists for BeCl, MgCl and CaClMaire Gorman
Diagnostics of quiet Sun magnetic fieldsDavid Kuridze
Mapping the solar temperature minimum region David Kuridze
Mapping the velocity of flare coronal loops David Kuridze
Measuring magnetic fields in sunspotsDavid Kuridze
Computational Simulation of C60 and Fullerene derivativesChris Finlayson
Computational Simulation of Chiral MoleculesChris Finlayson
Computational Simulations of Organic SemiconductorsChris Finlayson
Ellipsometry of Polymer Opal thin filmsChris Finlayson
Optical Properties of Polymer Opal Thin-filmsChris Finlayson
Rheological Study of Soft Photonics MaterialsChris Finlayson
Simulating particle packing and ordering effects in Photonic CrystalsChris Finlayson
Simulating periodicity in Photonic CrystalsChris Finlayson
Error Propagation and the Manipulation of Remotely Sensed DataTom Knight
Feature Parameterisation for Grazing Incidence X-Ray ScatteringTom Knight
Feature Spatial Analysis of Data from Atomic Force MicroscopyTom Knight
On the Habitability of Bodies within the Solar System (not to be chosen by pairs)Tom Knight
Parametrising Transient Phenomena From Image SequencesTom Knight
Parametrising Transient Sunspot PropertiesTom Knight
Smoothed Particle Heat EquationTom Knight
Visualisation of Physical and Mathematical Concepts for Education and OutreachTom Knight
Combinatorics and quantum theoryJohn Gough
Feedback & Control for Physicists: Digital Control LoopsJohn Gough
Feedback & Control for Physicists: Michelson InterferometerJohn Gough
Feedback & Control for Physicists: Operational AmplifiersJohn Gough
Hybrid Quantum NetworksJohn Gough
Path IntegralsJohn Gough
Quantum Computation and CryptographyJohn Gough
Quantum Fisher Information: Energy-Time Uncertainty RelationsJohn Gough
Quantum Fisher Information: Natural Quantum GradientJohn Gough
A Reflective Pin Hole TelescopeTony Cook
Cardigan Bay Wave Height Measurements Using a TelescopeTony Cook
Detection of Optical Pulsar Flashes and other Short Period Signals from the SkyTony Cook
Detection of Very Faint Comets or Asteroids in Time Sequence AstrophotographyTony Cook
Feasibility of Cymatics to Sort Spacecraft Soil SamplesTony Cook
Lunar Impact Flash ObservationsTony Cook
Lunar Occultations of Binary StarsTony Cook
Lunar PolarimetryTony Cook
NASA LROC Imagery - Change Detection on the Lunar SurfaceTony Cook
Orb Photography of Dust ParticlesTony Cook
Sea Surface Characteristic Monitoring Using A Robotic TelescopeTony Cook
Searching for Impact Basins on the MoonTony Cook
Statistical analysis of Transient Lunar Phenomena ObservationsTony Cook
Transient Lunar Phenomenon Detection TechniquesTony Cook
Reading information from a noisy quantum bitJukka Kiukas
Bouncing billiard balls: modelling the dynamics of hard sphere systemsEdwin Flikkema
Finding the optimal arrangements of atoms in a clusterEdwin Flikkema
Graph based sampling of fully-coordinated geometries of clusters of network-forming materialsEdwin Flikkema
How to avoid getting stuck: using Parallel Tempering to simulate systems at low temperatureEdwin Flikkema
Knots, links, rings and other things: simulating topological interaction in polymer systemsEdwin Flikkema
Molecular Dynamics simulation of supercooled liquids and glassesEdwin Flikkema
Snakes on a lattice: using Wang-Landau sampling to study a simple polymer modelEdwin Flikkema
The Ising magnet: a simple model for phase transitionsEdwin Flikkema
Analysis of minerals and pigments for heritage scienceRachel Cross
Measuring strain and colour in diamondsRachel Cross
Nanodiamond interaction with natural bio-pigmentsRachel Cross
Optical properties of Boron NitrideRachel Cross
Optical properties of synthetic diamondRachel Cross
School Curriculum Enrichment - NanomaterialsRachel Cross
School Curriculum Enrichment - SpaceRachel Cross
Surface enhanced Raman spectroscopyRachel Cross
Bell’s Spaceship ParadoxBalázs Pintér
Effects of Solar Weather on the Earth's MagnetosphereBalázs Pintér
Relativistic Doppler EffectsBalázs Pintér
Revisiting the Twin Paradox of Special Relativity Balázs Pintér
Stereo Observation of Fast-Moving ObjectsBalázs Pintér
The Lock and Key Paradox of Special RelativityBalázs Pintér
Tracking a SunspotBalázs Pintér
Train through a Tunnel in Special RelativityBalázs Pintér
Visual Appearance of Fast-Moving ObjectsBalázs Pintér
Wave Propagation in Inhomogeneous MediaBalázs Pintér