[English]

Canlyniadau rhagarweiniol

Mae'r adran hon ar gyfer ph375 yn unig.

Ar ôl wythnos 3 o'r ail semester, dylech gyflwyno dogfen un dudalen yn dangos eich canlyniadau cychwynnol. Dylai hwn gynnwys braslun o unrhyw offer yr ydych yn ei ddefnyddio ar gyfer eich prif arbrawf. Os yw eich prosiect yn ymwneud â dadansoddi data a geir yn allanol, yna dangoswch ddiagram llif yn egluro'r protocol dadansoddi yn lle hynny. Os ydych chi'n ysgrifennu cod, yn yr un modd, byddai diagram llif yn briodol. At hyn ychwanegwch set data nodweddiadol yr ydych eisoes wedi'i fesur neu ei ddadansoddi, a brawddeg neu ddwy yn egluro sut y byddwch yn delio â data o'r fath.

Diben yr ymarfer hwn yw gwneud yn siŵr bod gennych drefn a phrosiect sy'n gweithio ac y gallwch gael gafael ar ddata y gellir ei ddefnyddio cyn i chi ddechrau ar ran craidd eich rhaglen arbrofi. Defnyddiwch eich taflen canlyniadau rhagarweiniol i drafod eich arbrofi gyda'ch goruchwyliwr. Ar yr adeg hon dylid hefyd rhoi'r ffurf derfynol ar y protocol casglu data a'i ddadansoddi - os yw unrhyw newidiadau yn angenrheidiol yn y cam hwn, yna mae angen eu gweithredu yn gyflym!