[English]

Ysgrifennu adroddiad neu bapur da

Ar ôl gwneud y gwaith arbrofi a damcaniaethu, mae'n bwysig ysgrifennu am hyn i wneud yn siŵr nad oes angen i eraill ailddyfeisio'r olwyn. Yn lle hynny byddwch am iddynt gydnabod eich athrylith. Felly, mae'n rhaid i chi ysgrifennu mewn ffordd sy'n gwneud yn siŵr:

Rhai pwyntiau pellach y dylech eu cadw mewn cof:

Fig.: Well presented data.
Ffig.1 : Disgleirdeb golau a fesurwyd mewn trawsyriant (sgwariau, echelin chwith) a chyfrif blob yn y sampl (diemwntau, echelin dde) fel ffwythiant o amser ers ddechrau'r arbrawf.

Dyma bapur ymchwil o Physical Review Letters. Oherwydd ei fod yn bapur byr, nid oes ganddo benawdau adrannau fel Cyflwyniad neu Ganlyniadau ac ati, ond mae'n dilyn yr un strwythur. Edrychwch i weld a allwch chi sylwi ar yr adrannau gwahanol.