[English]

Dewis prosiect

Edrychwch ar y disgrifiadau prosiect oddi isod ac ymgynghorwch gyda'r sawl sy'n goruchwylio i gael rhagor o wybodaeth.

ffurflen ddewis: bl. 3 bl. 4
dyddiad cyflwyno Wed 4 Oct 2pm

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa brosiectau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, dewiswch eich hoff bedwar gan ddefnyddio'r ffurflen dewis prosiectau ar-lein erbyn y dyddiad cyflwyno a ddangosir yn y tabl ar y dudalen trosolwg. Mae'n rhaid i'ch dewis gynnwys prosiectau gan o leiaf tri goruchwylydd gwahanol. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer dewisiadau pawb tra'n cadw'r baich y gwaith goruchwylio yn gytbwys rhwng y staff. Mae penderfyniad y cydlynydd modiwl ar y dyraniad prosiect yn derfynol.

Mae'r disgrifiadau prosiect drwy y dolenni yn y rhestr isod yn nodi'r testun, goruchwylydd a natur y prosiect (arbrofol, cyfrifiadurol, damcaniaethol ...). Mae pob prosiect ar agor i bob myfyriwr, ond gall y goruchwylydd osod canllawiau yn nodi a yw'r prosiect yn addas ar gyfer cynllun gradd neilltuol neu gynllun gradd gyfun. Mae'r holl brosiectau ar gael i fyfyrwyr 3edd blwyddyn i'w dewis, ond os yw prosiect yn addas ar gyfer myfyrwyr 4edd blwyddyn, mae yna adran ychwanegol yn egluro beth a ddisgwylir myfyriwr 4edd flwyddyn ei wneud yn ychwanegol i nod grŵp 3edd blwyddyn. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys agweddau mwy heriol neu anodd o'r prosiect, nid dim ond prosesu mwy o ddata.

Mae'r adran newydd-deb yn rhoi syniad o ba mor benagored yw prosiect. Bydd prosiect ymchwil newydd yn fwy heriol ond hefyd yn rhoi'r teimlad o fod yn fwy gwerth chweil, gan efallai y byddwch y person cyntaf i gyfrannu at ddarganfyddiad newydd. Mae yna adran am gerrig milltir y prosiect a deilliannau ar gyfer mesur eich cynnydd. Mae'r rhain yn dargedau sy'n benodol i'r prosiect, y bydd y goruchwylydd yn eu nodi er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'r dyddiadau cyflwyno ar gyfer y cydrannau a asesir yn cael eu gweithredu yn annibynnol o'r rhain. Bwriad y cyfeiriadau ar y gwaelod yw rhoi cefndir a syniadau cychwynnol ar gyfer eich ymchwil chi i'r llenyddiaeth.

Rhestr Prosiect

Ar hyn o bryd yn dangos: addas i Flwyddyn 3 yn unig

Newid y rhestr gynnwys:  [addas i Flwyddyn 3 yn unig]  [addas i Flwyddyn 3 a Blwyddyn 4]  [holl prosiectau]  [lwythiadau diweddaraf]

Cliciwch ar deitl y prosiect i weld disgrifiad llawn o'r prosiect.

llawn cyfun arbr offer data meddalw. damcan. testun goruchwylydd teitl arwaith
XXXXmaterAdil MughalPacking soft spheres in tubes
XXXXmaterTony CookInscription/Impression Reading on Archaeological Artefacts and Manuscripts
XXXspaceTony CookLunar Polarimetry
XXXXspaceTony CookPhysics of a Collimator Telescope
XXXXotherTony CookSea Surface Characteristic Monitoring Using A Robotic Telescope
XXXotherChris FinlaysonCommissioning of a Fabry-Perot interferometer
XXXXmaterChris FinlaysonSimulating Photonic Crystals; periodicity in dielectric multilayers
XXXXmaterChris FinlaysonTesting of Silicon Solar Cell Modules
XXXmaterDave LangstaffBuilding a static light scattering instrument
XXXmaterDave LangstaffDesign, construction and calibration of a low-cost spectrometer
XXXmaterDave LangstaffDetermination of Ice volume by capacitance measurement
XXXXspaceDave LangstaffSunspot tracking using ImageJ and Python
XXXspaceHeather McCreadieExamination of the Dst Index.
XXXotherHeather McCreadieLength of the Solar Cycle: An Indicator of Solar Activity Closely Associated with Climate (not to be chosen by pairs)
XXXXspaceMaire GormanCalculation of line lists for OH+ and OH-
XXXXspaceMaire GormanChemistry of the Inter-Stellar Medium (ISM) (not to be chosen by pairs)
XXXXspaceMaire GormanExoplanets: there are planets, habitable planets and statistics
XXXspaceMaire GormanSrH and FeH in Brown Dwarfs (not to be chosen by pairs)
XXXotherMaire GormanStudy of misunderstandings of physics concepts
XXXXspaceMaire GormanThe Trappist-1 system (not to be chosen by pairs)
XXXXmaterRudi WinterDispersion and segregation of suspensions
XXXXmaterRudi WinterMud, glorious mud - sedimentation dynamics
XXXmaterRudi WinterThermo-mechanical muscle (not to be chosen by pairs)
XXXXotherEleri PryseApplication of modern technology to complement secondary-school Physics studies
XXXotherEleri PryseExperimental Tomography
XXXXotherEleri PryseExperiments and Demonstrations to complement A level Physics studies
XXXspaceEleri PryseSimulation of radio-wave propagation using ultrasound
XXXXspaceEleri PryseSolar wind conditions driving geomagnetic activity
XXXXotherEleri PryseTomography - a theoretical study

 [bl.3 yn unig]  [ar gyfer bl.3 a 4]  [pawb]  [diweddaraf] (ar hyn o bryd mae 29 prosiect ar gael)