[English]

Dewis prosiect

Edrychwch ar y disgrifiadau prosiect oddi isod ac ymgynghorwch gyda'r sawl sy'n goruchwylio i gael rhagor o wybodaeth.

ffurflen ddewis: bl. 3 bl. 4
dyddiad cyflwyno Wed 4 Oct 2pm

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa brosiectau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi, dewiswch eich hoff bedwar gan ddefnyddio'r ffurflen dewis prosiectau ar-lein erbyn y dyddiad cyflwyno a ddangosir yn y tabl ar y dudalen trosolwg. Mae'n rhaid i'ch dewis gynnwys prosiectau gan o leiaf tri goruchwylydd gwahanol. Byddwn yn ceisio darparu ar gyfer dewisiadau pawb tra'n cadw'r baich y gwaith goruchwylio yn gytbwys rhwng y staff. Mae penderfyniad y cydlynydd modiwl ar y dyraniad prosiect yn derfynol.

Mae'r disgrifiadau prosiect drwy y dolenni yn y rhestr isod yn nodi'r testun, goruchwylydd a natur y prosiect (arbrofol, cyfrifiadurol, damcaniaethol ...). Mae pob prosiect ar agor i bob myfyriwr, ond gall y goruchwylydd osod canllawiau yn nodi a yw'r prosiect yn addas ar gyfer cynllun gradd neilltuol neu gynllun gradd gyfun. Mae'r holl brosiectau ar gael i fyfyrwyr 3edd blwyddyn i'w dewis, ond os yw prosiect yn addas ar gyfer myfyrwyr 4edd blwyddyn, mae yna adran ychwanegol yn egluro beth a ddisgwylir myfyriwr 4edd flwyddyn ei wneud yn ychwanegol i nod grŵp 3edd blwyddyn. Fel arfer, bydd hyn yn cynnwys agweddau mwy heriol neu anodd o'r prosiect, nid dim ond prosesu mwy o ddata.

Mae'r adran newydd-deb yn rhoi syniad o ba mor benagored yw prosiect. Bydd prosiect ymchwil newydd yn fwy heriol ond hefyd yn rhoi'r teimlad o fod yn fwy gwerth chweil, gan efallai y byddwch y person cyntaf i gyfrannu at ddarganfyddiad newydd. Mae yna adran am gerrig milltir y prosiect a deilliannau ar gyfer mesur eich cynnydd. Mae'r rhain yn dargedau sy'n benodol i'r prosiect, y bydd y goruchwylydd yn eu nodi er mwyn sicrhau bod eich prosiect yn parhau ar y trywydd cywir. Mae'r dyddiadau cyflwyno ar gyfer y cydrannau a asesir yn cael eu gweithredu yn annibynnol o'r rhain. Bwriad y cyfeiriadau ar y gwaelod yw rhoi cefndir a syniadau cychwynnol ar gyfer eich ymchwil chi i'r llenyddiaeth.

Rhestr Prosiect

The project list is being updated over the summer. More projects will be added to the list over the next few weeks. The list will be complete by mid September.

Ar hyn o bryd yn dangos: holl prosiectau

Newid y rhestr gynnwys:  [addas i Flwyddyn 3 yn unig]  [addas i Flwyddyn 3 a Blwyddyn 4]  [holl prosiectau]  [lwythiadau diweddaraf]

Cliciwch ar deitl y prosiect i weld disgrifiad llawn o'r prosiect.

llawn cyfun arbr offer data meddalw. damcan. testun goruchwylydd teitl
XXXXspaceTony CookA Reflective Pin Hole Telescope
XXXXotherTony CookCardigan Bay Wave Height Measuremnets Using a Telescope
XXXmaterTony CookCosmic Ray Detections with CCD Cameras
XXXXmaterTony CookEfficient Drying of Clothes on Washing Lines
XXXXmaterTony CookFeasibility of Cymatics to Sort Spacecraft Soil Samples
XXXXmaterTony CookInscription/Impression Reading on Archaeological Artefacts and Manuscripts
XXXXspaceTony CookLunar Impact Flash Observations
XXXXspaceTony CookLunar Occultations of Binary Stars
XXXspaceTony CookLunar Polarimetry
XXXXmaterTony CookMechanoluminescence Produced from Rock Particles in a Kitchen Blender
XXXXspaceTony CookNASA LROC Imagery - Change Detection on the Lunar Surface
XXXXspaceTony CookOptical SETI
XXXXmaterTony CookOrb Photography of Dust Particles
XXXXspaceTony CookPhysics of a Collimator Telescope
XXXXotherTony CookSea Surface Characteristic Monitoring Using A Robotic Telescope
XXXmaterTony CookString Telephone Experiments
XXXXspaceTony CookTransient Lunar Phenomena
XXXXspaceTony CookTransient Lunar Phenomenon Detection Techniques
XXXXspaceBalázs PintérBell’s Spaceship Paradox
XXXXspaceBalázs PintérEffects of Solar Weather on the Earth's Magnetosphere
XXXXspaceBalázs PintérRelativistic Doppler Effects
XXXspaceBalázs PintérRevisiting the Twin Paradox of Special Relativity
XXXXspaceBalázs PintérThe Lock and Key Paradox of Special Relativity
XXXXspaceBalázs PintérTracking a Sunspot
XXXXspaceBalázs PintérVisual Appearance of Fast-Moving Objects
XXXotherChris FinlaysonCommissioning of a Fabry-Perot interferometer
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulation of C60 and Fullerene derivatives
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulation of Chiral Molecules
XXXXmaterChris FinlaysonComputational Simulations of Organic Semiconductors
XXXXmaterChris FinlaysonOptical Properties of Polymer Opal Thin-films
XXXXmaterChris FinlaysonQuantitative measurements of photobleaching effects in organic semiconductors
XXXXmaterChris FinlaysonSimulating Photonic Crystals; periodicity in dielectric multilayers
XXXmaterChris FinlaysonSmall molecule semiconductors; experiment and theory
XXXmaterChris FinlaysonSpin-coated oxides; preparation and characterisation
XXXXmaterChris FinlaysonStudy of Soft Photonics Materials using an Optical Shear Cell
XXXXmaterChris FinlaysonTesting of Silicon Solar Cell Modules
XXXXmaterDave LangstaffAnalysis of wobbling drop video data
XXXmaterDave LangstaffBuilding a static light scattering instrument
XXXmaterDave LangstaffDesign, construction and calibration of a low-cost spectrometer
XXXXmaterDave LangstaffDetection and remediation of hot pixel events
XXXmaterDave LangstaffDetermination of Ice volume by capacitance measurement
XXXXmaterDave LangstaffOscillating chemical reactions
XXXXspaceDave LangstaffSunspot tracking using ImageJ and Python
XXXXmaterEdwin FlikkemaBouncing billiard balls: modelling the dynamics of hard sphere systems
XXXXmaterEdwin FlikkemaGraph based sampling of fully-coordinated geometries of clusters of network-forming materials
XXXXmaterEdwin FlikkemaKnots, links, rings and other things: simulating topological interaction in polymer systems
XXXXmaterEdwin FlikkemaSnakes on a lattice: using Wang-Landau sampling to study a simple polymer model
XXXXmaterEdwin FlikkemaThe Ising magnet: a simple model for phase transitions
XXXXqitJukka KiukasReading information from a noisy quantum bit
XXXXspaceMaire GormanCalculation of line lists for OH+ and OH-
XXXXmaterMaire GormanQuantum Chemistry Calculations for BeCl, MgCl and CaCl.
XXXXspaceMaire GormanSearch for MgF and CaF in astronomical settings & possible laser cooling applications
XXXXspaceMaire GormanSearch for the GeO and SnO molecules in space
XXXXmaterMaire GormanWhat's that smell? Molecular spectroscopy of nasty gases emitted from volcanoes
XXXmaterRudi WinterFilm deposition under the microscope
XXXmaterRudi WinterImpact resistance of non-Newtonian fluids
XXXmaterRudi WinterPhotoelasticity: visualising strain in polymer films
XXXXotherEleri PryseApplication of modern technology to complement secondary-school Physics studies
XXXotherEleri PryseExperimental Tomography
XXXXotherEleri PryseExperiments and Demonstrations to complement A level Physics studies
XXXspaceEleri PryseSimulation of radio-wave propagation using ultrasound
XXXXspaceEleri PryseSolar wind conditions driving geomagnetic activity
XXXXmaterTom KnightFeature Parameterisation for Grazing Incidence X-Ray Scattering
XXXXspaceYoura TaroyanAbsolute and Convective Instabilities

 [bl.3 yn unig]  [ar gyfer bl.3 a 4]  [pawb]  [diweddaraf] (ar hyn o bryd mae 64 prosiect ar gael)